טקס בר מצווה

בר מצווה רפורמי

חגיגת טקס בר מצווה רפורמי לבנים ביל 13, תואמת את מסורת ההיהודית. על פי המסורת היהודית הרי גיל 13 נתפס כגיל הקובע לקבלת עול מצווה ואחריות לקיימן ולהצטרפות לקהל הבוגרים, נועד לשמור ולחזק את הזהות היהודית ואת המחויבות למסורת היהודית. אנו מוצאים אסמכתאות קודמות המאוששות את התפיסה על פיה נער בן 13 הגיע לרגע המשמעותי והמכונן בחייו ועובר לעולם הבוגרים של היהדות. עריכת טקס בר מצווה רפורמי מעניקה למשפחה ולנער מרחב נרחב וגמיש…