יצירת קשר

טלפונים: 077-4002309 / 054-5347217

אימייל: a@amirwind.com

חתונה אזרחית

זוגות רבים במדינת ישראל בוחרים שלא להינשא דרך מוסדות הרבנות הראשית בישראל ובוחרים בטקס אלטרנטיבי. זוגות אלו בוחרים לעתים קרובות מאד בטקס חתונה רפורמי. חוק השיפוט במדינת ישראל לא מאפשר לבני זוג יהודיים להתחתן או להתגרש בארץ שלא דרך מוסדות הרבנות הראשית, לפיכך אותם הזוגות הנישאים בטקס חתונה רפורמית יכולים לבחור לעגן את מעמדם המשפטי כידועים בציבור, או לחילופין באמצעות "תעודת זוגיות".